Informacje

Centrum Kompetencji zostało utworzone w ramach Zakładu Mikroinżynierii i Fotowoltaiki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej.

Zespół naukowców prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących obszarach:

  • mikrosystemy fizyczne, biochemiczne i medyczne,

  • zminiaturyzowane instrumenty analityczne DNA,

  • detekcja sygnałów biochemicznych i biologicznych metodami optycznymi w mikro- i nanoskali,
  • rozwiązania mikroinstrumentalne do przesiewowych badań genetycznych i wykrywania skażeń środowiska i żywności,

  • konstruowanie nowej generacji zminiaturyzowanych źródeł promieniowania rentgenowskiego, spektrometrów masowych, mikroskopów i analizatorów z mikroźródłem wiązki elektronowej,

  • opracowywanie mikrosystemów i instrumentów analitycznych do oczyszczania i identyfikacji DNA techniką żelowej elektroseparacji kapilarnej i detekcji LIF,

  • konstruowanie i wytwarzanie mikrosystemów chemicznych (mikroreaktorów)
  • opracowywanie systemów do wieloparametrycznego nadzoru ruchu zwierząt i ludzi.

Ponadto zespół posiada doświadczenie w zakresie miniaturyzacji instrumentów do wykrywania bioataków terrorystycznych i na polu walki.


dr inż. Paweł Knapkiewicz
Politechnika Wrocławska
+48713204812
dr inż. Wojciech Kubicki
Politechnika Wrocławska
+48713204812
dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
+48713204975
dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
+48713204973
prof. dr hab. inż. Jan Dziuban
Politechnika Wrocławska
+48713204975

Obszar nauk technicznych -> Dziedzina nauk technicznych -> elektronika